Spelens
ekonomi

Vad kommer de Olympiska spelen att kosta?

Genom IOK:s reformarbete ”Agenda 2020” har de ekonomiska förutsättningarna för att arrangera vinter-OS och Paralympics förändrats markant. Genomförandebudgeten för vinterspel med sin bas i Stockholmsregionen är ca 13 miljarder kronor, varav drygt 1 miljard kronor är en buffert för säkerhets skull.

 

Hur ska allt finansieras?

Intäkterna kommer främst från IOK som garanterar störst del av genomförandebudgeten, resterande intäktsdel kommer från sponsorer, biljettförsäljning och merchandise. Budgeten innehåller inga offentliga medel. Budgeten har granskats av världens mest erfarna experter, den är realistisk och det är konservativt beräknade intäkter.

 

En trygg budget i kombination med att alla anläggningar ska hyras medför att riskerna kort sagt begränsats avsevärt. IOK:s totala bidrag på över 8 miljarder kronor blir ett unikt stort bidrag som bland annat leverantörer i hela Sverige kan komma att ta del av.

Vad kommer det att kosta skattebetalarna?

På lokal nivå ingenting. Vinter-OS och Paralympics 2026 är privatfinansierat. Det betyder att ingen kommun kommer att behöva betala någonting och inga garantier kommer heller att krävas.

Den enda kostnad som hamnar hos skattebetalarna är för den yttre säkerheten, alltså polisen och tullens extraarbete. Men denna kostnad ska då ställas mot de extra inkomster staten får genom moms och andra skatter under ett Olympiskt Spel.

Kampanjkostnad 2026

Kampanjkostnader för Stockholm 2026 är 11 miljoner SEK och inkomsterna till det är sponsorstöd och bidrag utanför SOK:s ordinarie budget.

Läs mer om ekonomin i vår Candidature File

 

SOK använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer här.