WEB_INRIKES
Foto: TT

Stark svensk budget för att få OS och Paralympics 2026

Budgetarbetet till vår ansökan om vinter-OS och Paralympics 2026 har uppmärksammats. Vi vill vara tydliga med att vi har minst lika stora intäkter som tidigare.

– I den återkoppling vi fått från IOK på vår budget har det inte handlat om pengar som saknats, utan framför allt om på vilken rad i budgeten intäkterna ska placeras, säger Per Palmström, vice ordförande i Sveriges Olympiska Kommitté (SOK).

Vår budget har vi tagit fram i samarbete med experter från Internationella Olympiska Kommittén (IOK). Arbetet med den har pågått i drygt två år. Den är i balans och innehåller en reserv på drygt 1,3 miljarder kronor. Den innehåller inga ”hål” och sista raden är i dag något lägre än vad den var när vi lämnade in den till IOK i början av januari 2019.

SOK:s budget är ett levande dokument och den kommer att uppdateras i takt med att vi får ny information. Mot bakgrund av kommentarerna från IOK och egna justeringar baserat på ny information och ytterligare råd från IOK:s experter har vi justerat vår budget. Den nya budgeten är sammantaget något lägre och totalt sätt starkare.

Posten Buffert var tidigare 1 064 MSEK och utgjorde 8 procent av de totala kostnaderna. I den reviderade budgeten har posten ökat med 246 MSEK till 1 310 MSEK vilket gör att reserven i den justerade budgeten utgör 10 procent de totala kostnaderna.

Budgetposten Sponsring i vår budget, 3 625 MSEK, ligger på en historiskt låg nivå och det finns därför realistiska förhoppningar att intäkterna ska kunna bli högre än budgeterat.

Att målsättningen är realistisk framgår också av den akademiska studien ”Cost and Revenue Overruns of the Olympic Games 2000–2018” som kommit fram till att alla vinter-OS och Paralympics på 2000-talet gått jämnt upp eller redovisat en vinst. Läs en sammanfattning av studien genom att klicka här.

– Vår budget är solid. Sedan kan man ha olika åsikter om vad som är möjligheter och utmaningar i en budget. Det viktigaste är ändå alltid att sista raden står fast. Och den har i vår budget snarare minskat än ökat, med en ökad reserv, säger Per Palmström.

På ledarsidan i DN (2019-06-17) refereras till rapporten från Oxforduniversitetet, ”Olympic proportions: Cost and cost overrun at the Olympics 1960–2012”, som upprättats av forskarna Bent Flyvbjerg och Allison Stewart. Rapporten är intressant men av begränsat värde. Rapporten skiljer inte på investeringar och kostnader och behandlar inte heller intäktssidan av genomförda OS.

När kostnaderna för att genomföra ett OS och Paralympics blandas ihop med stora investeringar i infrastruktur och intäktssidan inte alls beaktas, blir siffrorna som presenteras inte relevanta för oss som arbetar med frågan om ekonomin för ett vinter-OS och Paralympics i Sverige och för att säkerställa att den går ihop.

För den som ytterligare vill förstå helheten beskriver vi vårt budgetarbete utförligare via länken nedan.

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER.

SOK använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av webbplatsen. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer här.